Sisekorraeeskiri

Sisekorraeeskiri

 • Polemotion spordiklubis pakutavad treeningud on mõeldud kõikidele klientidele – klubiliikmetele ja ühekordse pääsme alusel klubis treenivatele isikutele.
 • Spordiklubis viibides on kõikidel klientidel kohustuslik järgida spordiklubi sisekorraeeskirju.
 • Spordiklubi saavad külastada isikud alates 16ndast eluaastast. Alaealise isiku seaduslik esindaja, so lapsevanem või seaduslik esindaja on kohustatud allkirjastama omavastutuslehe.
 • Klient treenib spordiklubis omal vastutusel ning on teadlik oma tervise seisukorrast. Terviseprobleemide esinemisel soovitame enne treeningut konsulteerida pereastiga. Saalis on olemas vajadusel ka esmaabipakk.
 • Klient on kohustatud viivitamatult informeerima treenerit vigastustest ja traumadest.
 • Treeningklubil on õigus teha muudatusi klubi hinnakirjas, tunniplaanis jne.
 • Turvalisuse tagamiseks on spordiklubis videovalve.
 • Treeningklubi saali kasutatakse eelnevalt kokkulepitud ajagraafiku järgi.
 • Rühmatreeningule on võimalik aega broneerida treeningklubi koduleheküljel.
 • Enne treeningu algust tuleb treenerile esitada kehtiv kuukaart või maksta ühekorratasu.
 • Tühista oma broneering õigeaegselt läbi interneti, kui Sul ei ole võimalik treeningul osaleda.
 • Treeningusse broneerimine interneti vahendusel lõpeb 90 minutit enne treeningu algust.
 • Broneeringu tühistamata jätmise ning treeningusse mitte kohale ilmumise korral on treeningklubil õigus peale kahte hoiatust võtta ära kliendi kuukaardilt üks treeningukord, piiramatu kuukaardi omamisel määratakse trahv 5€.
 • Ära hiline rühmatreeningusse – see segab kaastreenijaid ning puudulik soojendus võib tõsta vigastuste riski.
 • Spordiklubi kuukaarti tohib kasutada vaid kuukaardi omanik. Kui kuukaarti kasutab teine isik, on klubil õigus kuukaart sellelt isikult ära võtta ning iga avastatud rikkumise eest nõuda kuukaardi omanikult ühekordse sissepääsu hinnakirjajärgset tasu ja kuukaart kehtetuks muuta.
 • Treeneril on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.
 • Treeningklubi klient hoiab puhtust ja korda, käitub heaperemehelikult klubi inventari ning viisakalt kaastreenijate suhtes.
 • Treeningklubi inventari võimalikku rikkumist põhjustavad esemed tuleb enne treeningut eemaldada (sõrmused, kaelakeed)
 • Mama’s treeningutes vastutab iga lapsevanem oma lapse poolt rikutud vara eest.
 • Rikutud inventarist tuleb teatada koheselt treenerile.
 • Korra tagamiseks treeningsaalis on kliendil kohustus peale igat treeningut puhastada post ja matid ettenähtud desinfitseeriva vahendiga ning asetada matid tagasi oma kohale.
 • Rühmatreeningutes tuleb kasutada vastavas treeningus ettenähtud treeningriietust.
 • Kliendi poolt toime pandud varguse avastamise korral järgneb varguse toime pannud isikule vältimatu eluaegne klubi kasutamise keeld ning ostetud klubipakettide eest tagasimakset ei tehta.
 • Klubil on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju korvamist.
 • Suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine klubis on rangelt keelatud.
 • Samuti on keelatud klubisse sisenemine alkoholi – või narkootilises joobes.
 • Spordiklubisse unustatud ja leitud esemeid hoitakse treeningklubis 30 päeva.
 • Sisekorraeeskirjade rikkumise või ebaviisaka ja halva käitumise korral on treeneril õigus paluda külastajal lahkuda, kuukaart piiratud ajaks sulgeda ja/või ühepoolselt kehtetuks muuta. Sellisel juhul ostetud kuukaardi või ühe korra pääsme eest tagasimakset ei tehta. Klubil on õigus nõuda klubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
 • Klubi ei vastuta klientide isikliku vara eest. Samuti ei vastuta klubi haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud kliendi enda tegevusest, treeneri õpetuste eiramisest, või vääramatu jõu mõjul (force majore). Klubi ei vastuta ka vigastuste eest, mida on tekitanud puudulik soojendus, kui klient ei ole teinud seda täielikult treeneri õpetuste järgi.
 • Klubi kasutajaks registreerimisel antud õiguste ja kohustuste täitmata jätmisel kannavad mõlemad osapooled käesolevas sisekorraeeskirjas ning Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud vastutust.

Ohutus

 • Enne postitreeningu algust tuleb alati pesta käsi ning vältida keha õlitamist ja kreemitamist vähemalt üks ööpäev, et ära hoida mittetahtlikku libisemist postil, mis võib kaasa tuua erinevaid vigastusi.
 • Postitreeningu vältel soovitame puhastada posti ettenähtud puhastusvahendi- ning mikrokiudlapiga, mis on treeningsaalis olemas, et kindlustada hea püsimine postil.
 • Kanna alati tundidele vastavat riietust. Riietuse soovitus on kirjas kodulehel treeningute kirjeldustes.
 • Klubis on olemas turvalisuse huvides ka paksemad postimatid, mida on kliendil alati võimalus kasutada.
 • Raskemate harjutuste sooritamisel postil küsi julgesti treeneri abi enda toestamisel.
  Treeningute vältel peab kuulama treeneri soovitusi ning harjutuste õiget tehnikat, et vältida vigastusi harjutuste sooritamisel.
 • Ema ja lapse treeningutes vastutab iga lapsevanem ise oma lapse turvalisuse ja ohutuse eest.